Iskustvo je jedino dovljno znanje koje čoveku omogućava da se fizički, psihički i duhovno razvija i raste. Svako drugo znanje može tome doprineti ali nije dovoljno. Radionice koje organizujemo imaju za svrhu pre svega sticanje iskustva. Iskustvena grupa iz sistemskih konstelacija Šta će se raditi na intezivu: Intnziv predstavlja vremenskidetaljnije

Iskustvo je jedino dovljno znanje koje čoveku omogućava da se fizički, psihički i duhovno razvija i raste. Svako drugo znanje može tome doprineti ali nije dovoljno. Radionice koje organizujemo imaju za svrhu pre svega sticanje iskustva. Iskustvena grupa iz sistemskih konstelacija Šta će se raditi na grupi: Sistemske konstelacije sudetaljnije

Iskustvo je jedino dovljno znanje koje čoveku omogućava da se fizički, psihički i duhovno razvija i raste. Svako drugo znanje može tome doprineti ali nije dovoljno. Radionice koje organizujemo imaju za svrhu pre svega sticanje iskustva. ONLINE radioncia sistemskih konstelacija Šta će se raditi na grupi: Na grupi će bitidetaljnije