Iskustvena grupa sistemskih konstelacija

Iskustvo je jedino dovljno znanje koje čoveku omogućava da se fizički, psihički i duhovno razvija i raste. Svako drugo znanje može tome doprineti ali nije dovoljno. Radionice koje organizujemo imaju za svrhu pre svega sticanje iskustva.

Iskustvena grupa
iz sistemskih konstelacija

Šta će se raditi na grupi:

Na grupi će biti reči o tome šta su konstelacije? Na koji način ovaj metod funkcioniše u rešavanju problema? Šta predstavlja porodični sistem? Koje su zakonitosti koje važe u ovim sistemima? Kako nastaje nered i kako uvesti red u svoj život? i dr.

Pre i iznad svega ovoga, sistemske konstelacije su praktičan i iskustveni metod i stoga će najveći deo radionice biti posvećen ličnim radovima prisutnih. Narušavanja ovih zakona i u znatnoj meri u stanju je da uspostavi dobar poredak i time vrati narušen život i zdravlje u sistem.

Voditelj radionice:

Milan Nikolić konstelator i geštalt psihoterapeut. U sistemskim konstelacijama sam od 2008.g.  Do sada sam u sistemskim konstelacijama iskusio više stotina radova kako svojih tako i drugih ljudi. Ovi radovi su se odnosli na različita pitanja ljudske egzistencije kao što su problemi sa roditeljima, partnerima, decom, kolegama na poslu, novcem, bolešću i dr. U svojoj privatnoj psihoterapeutskoj prakistim i metode iz hipnotereapije, reikija, DP4 Slavinskog, iskustva joge i zen meditacije, kao i koncepte i pojedine metode drugih psihoterapeutskih pravaca i duhovnih učenja.

MESTO I VREME ODRŽAVANJA RADIONICE

Beograd, Zvezdara Ul. Đurićeva 20
od 11.00 do 19.00

2020. godina

17. oktobar

14. novembar

19 . decembar

 

 

PRIJAVA NA RADIONICU

Broj učesnika je ograničen i stoga je poželjna prijava
Jeleni Stanković
063/125-80-55    Saglasan/na sam da radi naše dalje komunikacije čuvate moje podatke koje sam vam ovde dao/la. *

    DaNe

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.