Konstelacije

SISTEMSKE KONSTELACIJE BERTA HELINGERA

Sistemske konstelacije, porodične konstelacije, porodični raspored ili poredak ljubavi predstavlja način gledanja (shvatanje, doživljavanje i osećanje) u porodični ili drugi ljudski sistem koji dovodi do uvida o upletenostima koje potencijalno uzrokuju problem i u izvesnoj meri omogućava intervencije kojima se otklanjaju uzroci problema.

U ovom članku u naznakama biće kazana osnovna značenja o tome šta je porodični ili drugi ljudski sistem, šta su to upletenosti, šta su problemi, mogući obim intervencija, a pre svega kao su nastale sistemske konstelacije i kako se one primenjuju. Ovaj članak ima ambiciju da zainteresovanog čitaoca više uputi u dalja istraživanja i sticanja iskustva nego da objasni.

Detaljnije

ISKUSTVENA GRUPA
NAPRAVITE RED U SVOM ŽIVOTU

Na grupi će biti reči o tome šta su konstelacije? Na koji način ovaj metod funkcioniše u rešavanju problema? Šta predstavlja porodični sistem? Koje su zakonitosti koje važe u ovim sistemima? Kako nastaje nered i kako uvesti red u svoj život? i dr.

Pre i iznad svega ovoga, sistemske konstelacije su praktičan i iskustveni metod i stoga će najveći deo radionice biti posvećen ličnim radovima prisutnih. Narušavanja ovih zakona i u znatnoj meri u stanju je da uspostavi dobar poredak i time vrati narušen život i zdravlje u sistem.

detaljnije

ONLINE RADIONICA
SISTEMSKIH KONSTELACIJA

Na grupi će biti reči o tome šta su konstelacije? Na koji način ovaj metod funkcioniše u rešavanju problema? Šta predstavlja porodični sistem? Koje su zakonitosti koje važe u ovim sistemima? Kako nastaje nered i kako uvesti red u svoj život? i dr.

Pre i iznad svega ovoga, sistemske konstelacije su praktičan i iskustveni metod i stoga će najveći deo radionice biti posvećen ličnim radovima prisutnih. Narušavanja ovih zakona i u znatnoj meri u stanju je da uspostavi dobar poredak i time vrati narušen život i zdravlje u sistem.

detaljnije

EDUKATIVNA RADIONICA
UVOD U SISTEMSKE KONSTELACIJE

 

Uvod u sistemske konstelacije je edukativno razvojni program koji se realizuje kroz dvanaest modula, tj. dvanaest dvodnevnih radionica. Program je tako podešen da se možete priključiti bilo kog momenta i sami odrediti svoj ritam prisustva na grupama. Ono što je od ključnog značaja jeste da steknete iskustvo svih modula.

detaljnije