Radionice

Radionice koje organizujem imaju za svrhu pre svega sticanje iskustva.
Iskustvo je jedino dovoljno znanje koje čoveku omogućava da se fizički, psihički i duhovno razvija i raste.
Svako drugo znanje tome doprineti ali nije dovoljno.

Konstelacijski intenziv,

Borkovac,

5., 6., 7. i 8. septembar 2024. g.

Intnziv predstavlja vremenski produženo iskustvo aktvinog bivanja u polju konstelacisjkog rada.  Najveći deo vremena tokom radionice posvećen je ličnim radovima prisutnih, odnosno pronalaženu rešenja za pitanja koja ih muče u životu. Takodje, ovo je prilika za sve koji žele da se bave konstelacijskim radom da stiču iskustvo bivanja u konstelacisjkom polju. Jedan deo vremena biće posvećen i pitanjima koja objašnjavaju konstelacisjki pristup i način rada. detaljnije

 

Radionica sistemskih konstelacija u Beogradu 

19. april; 24. maj; 21. jun 2024. g.

Na grupi će biti reči o tome šta su konstelacije? Na koji način ovaj metod funkcioniše u rešavanju problema? Šta predstavlja porodični sistem? Koje su zakonitosti koje važe u ovim sistemima? Kako nastaje nered i kako uvesti red u svoj život? i dr. Pre i iznad svega ovoga, sistemske konstelacije su praktičan i iskustveni metod i stoga će najveći deo radionice biti posvećen ličnim radovima prisutnih. Narušavanja ovih zakona i u znatnoj meri u stanju je da uspostavi dobar poredak i time vrati narušen život i zdravlje u sistem...detaljnije

 

Radionica sistemskih konstelacija u NOVOM SADU

23. jun 2024.g.

Na grupi će biti reči o tome šta su konstelacije? Na koji način ovaj metod funkcioniše u rešavanju problema? Šta predstavlja porodični sistem? Koje su zakonitosti koje važe u ovim sistemima? Kako nastaje nered i kako uvesti red u svoj život? i dr. Pre i iznad svega ovoga, sistemske konstelacije su praktičan i iskustveni metod i stoga će najveći deo radionice biti posvećen ličnim radovima prisutnih. Narušavanja ovih zakona i u znatnoj meri u stanju je da uspostavi dobar poredak i time vrati narušen život i zdravlje u sistem...  detaljnije

Knjige