Sistemske konstelacije petkom

Iskustvo je jedino dovljno znanje koje čoveku omogućava da se fizički, psihički i duhovno razvija i raste. Svako drugo znanje može tome doprineti ali nije dovoljno. Radionice koje organizujemo imaju za svrhu pre svega sticanje iskustva.

Iskustvena grupa
iz sistemskih konstelacija

Šta će se raditi na grupi:

Sistemske konstelacije su iskustveni metod orijentisan na rešavanje problema. Najveći deo vremena tokom radionice posvećen je ličnim radovima prisutnih, odnosno pronalaženu rešenja za pitanja (poteškoća, patnja, bol, bolest) zbog kojih dolazite na radionicu.

Voditelj radionice:

Milan Nikolić konstelator i geštalt psihoterapeut. U sistemskim konstelacijama sam od 2008.g.  Do sada sam u sistemskim konstelacijama iskusio više stotina radova kako svojih tako i drugih ljudi. Ovi radovi su se odnosli na različita pitanja ljudske egzistencije kao što su problemi sa roditeljima, partnerima, decom, kolegama na poslu, novcem, bolešću i dr. U svojoj privatnoj psihoterapeutskoj praksi koristim i metode iz hipnotereapije, reikija, DP4 Slavinskog, iskustva joge i zen meditacije, kao i koncepte i pojedine metode drugih psihoterapeutskih pravaca i nekih duhovnih učenja.

MESTO I VREME ODRŽAVANJA RADIONICE

petak

od 14.00 do 21.00

Beograd, Ul. Luke Vojvodića br.6

(Galerija Kovačević)

19. april 2024. g.

24. maj 2024.g.

21. jun 2024.g.

Ova radionica nema cenu. Svaki učesnik po svom osećaju pronalazi balans izmedju uzimanja i davanja i u skaldu sa tim i svojim potrebama i mogućnostima ostavi će izvesnu sumu novca za voditelja i organizaciju ove radionice. Veoma je važno da budemo svi sve vreme na radionici, to je način na koji radimo jedni za druge i kako jedni u odnosu na druge ostajemo u dobrom balansu uzimanja i davanja, kao i iskazivanja poštovanja ovom radu.

 

PRIJAVA NA RADIONICU

Molimo vas da se prijavite na radioncu, bar dva dana ranije

Jeleni Stanković 063/125 80 55

Milanu Nikolić 063 329 852

ili ovde putem elektronskog obrasca

(broj učesnika je do 30 osoba)
    Saglasan/na sam da radi naše dalje komunikacije čuvate moje podatke koje sam vam ovde dao/la. *

    DaNe

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.