Iskustvo je jedino dovljno znanje koje čoveku omogućava da se fizički, psihički i duhovno razvija i raste. Svako drugo znanje može tome doprineti ali nije dovoljno. Radionice koje organizujemo imaju za svrhu pre svega sticanje iskustva. Iskustvena grupa iz sistemskih konstelacija Šta će se raditi na intezivu: Intnziv predstavlja vremenskidetaljnije

Iskustvo je jedino dovljno znanje koje čoveku omogućava da se fizički, psihički i duhovno razvija i raste. Svako drugo znanje može tome doprineti ali nije dovoljno. Radionice koje organizujemo imaju za svrhu pre svega sticanje iskustva. Iskustvena grupa iz sistemskih konstelacija Šta će se raditi na grupi: Sistemske konstelacije sudetaljnije

Iskustvo je jedino dovljno znanje koje čoveku omogućava da se fizički, psihički i duhovno razvija i raste. Svako drugo znanje može tome doprineti ali nije dovoljno. Radionice koje organizujemo imaju za svrhu pre svega sticanje iskustva. ONLINE radioncia sistemskih konstelacija Šta će se raditi na grupi: Na grupi će bitidetaljnije

Obiteljske konstelacije otkrivaju kako ljubav uspeva u našim odnosima
Autori: Bert Helinger, Gundthard Weber & Hunter Beaumontdetaljnije

U ovom članku u naznakama biće kazana osnovna značenja o tome šta je porodični ili drugi ljudski sistem, šta su to upletenosti, šta su problemi, mogući obim intervencija…detaljnije