Obiteljske konstelacije otkrivaju kako ljubav uspeva u našim odnosima
Autori: Bert Helinger, Gundthard Weber & Hunter Beaumontdetaljnije

U ovom članku u naznakama biće kazana osnovna značenja o tome šta je porodični ili drugi ljudski sistem, šta su to upletenosti, šta su problemi, mogući obim intervencija…detaljnije